Уведомление за предстояща смяна на локацията на ФЦ Бургас

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с цел подобряване на Вашето обслужване, считано от 18.05.2023 г., Търговска банка Д АД преустановява използването на помещението, находящо се на адрес  гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.125, като премества Финансов център Бургас на нова локация – гр. Бургас, ул. „Алеко Богориди“ № 42. Последният работен ден на Финансов център Бургас в помещението на ж.к. Славейков, бл.125 ще бъде 18.05.2023 г.

Финансов център Бургас ще продължи да предлага пълната гама банкови услуги за физически лица и бизнес клиенти - потребителски, ипотечни и бизнес кредити, депозити, разплащателни сметки, банкови карти, онлайн банкиране, международни парични преводи и услуги на дъщерните дружества на Д Банк и на новия адрес - ул. „Алеко Богориди“ № 42, с непроменено работно време: понеделник - петък от 08:30 до 17:00 часа.