Уведомление за предстояща смяна на локацията на ФЦ Добрич

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с цел подобряване на Вашето обслужване, считано от 24.10.2022 г., Търговска банка Д АД преустановява използването на помещението, находящо се на адрес  гр. Добрич, ул. „Батак“ №7, като премества Финансов център Добрич на нова локация – гр. Добрич, ул. „България“ №2. Последният работен ден на Финансов център Добрич в помещението на ул. Батак“ №7 ще бъде 20.10.2022 г.

Финансов център Добрич ще продължи да предлага пълната гама банкови услуги за физически лица и бизнес клиенти - потребителски, ипотечни и бизнес кредити, депозити, разплащателни сметки, банкови карти, онлайн банкиране, международни парични преводи и услуги на дъщерните дружества на Д Банк и на новия адрес - ул. „България“ № 2, с непроменено работно време: понеделник - петък от 08:30 до 17:00 часа.