Уведомление за предстояща смяна на локацията на ФЦ Люлин

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с цел подобряване на Вашето обслужване, считано от 20.12.2021 г., Търговска банка Д АД преустановява използването на помещението, находящо се на адрес  гр. София, ж.к. Люлин 6, сграда ЖСК-Троя, Кооп. пазар, бл. 601, като премества Финансов център Люлин на нова локация – гр. София, ж.к. Люлин “, бл. 293, кула Запад. Последният работен ден на Финансов център Люлин в помещението на ж.к. Люлин 6, сграда ЖСК-Троя, Кооп. пазар, бл. 601 ще бъде 16.12.2021 г.

Финансов център Люлин ще продължи да предлага пълната гама банкови услуги за физически лица и бизнес клиенти - потребителски, ипотечни и бизнес кредити, депозити, разплащателни сметки, банкови карти, онлайн банкиране, международни парични преводи и услуги на дъщерните дружества на Д Банк и на новия адрес - ж.к. Люлин 2, бл. 293, кула Запад, с непроменено работно време: понеделник - петък от 08:30 до 17:00 часа.