Уведомление за предстояща смяна на локацията на ФЦ Варна

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че с цел подобряване на Вашето обслужване, считано от 12.04.2021 г., Търговска банка Д АД преустановява използването на помещението, находящо се на адрес  гр. Варна, ул. "Сан Стефано"20, като премества Финансов център Варна на нова локация – ул. "Иван Драсов"10. Последният работен ден на Финансов център Варна в помещението на ул. "Сан Стефано"20 ще бъде 09.04.2021 г.

Финансов център Варна ще продължи да предлага пълната гама банкови услуги за физически лица и бизнес клиенти - потребителски, ипотечни и бизнес кредити, депозити, разплащателни сметки, банкови карти, онлайн банкиране, международни парични преводи и услуги на дъщерните дружества на Д Банк и на новия адрес - ул. "Иван Драсов"10, с непроменено работно време: понеделник - петък от 08:30 до 17:00 часа.