Уведомление за предстоящо прекратяване на услугата mobb

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.04.2023 г. се прекратява предоставянето на услугата от БОРИКА.

Работата на мобилното приложение mobb и възможността за мобилни плащания в приложението чрез всички видове банковите карти, издавани от Търговска банка Д АД, се преустановява от същата дата и няма да бъде предлагано повече.