Уведомление за преминаване към работа в новата инфраструктура за изпълнение на кредитни преводи и директни дебити на БИСЕРА 6

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с преминаване към работа в новата инфраструктура за изпълнение на кредитни преводи и директни дебити на БИСЕРА 6, поддържана от БОРИКА АД, приемането и обработката на кредитни преводи в лева в петък, 28.01.2022 г., е следното:

Краен час на приемане на междубанкови небюджетни клиентски плащания с вальор 28.01.2022 г.:

  • на хартиен носител за изпълнение на кредитни преводи чрез БИСЕРА и РИНГС – 14:45 ч.;
  • електронно наредени кредитни преводи за изпълнение чрез БИСЕРА И РИНГС и директни дебити - 15:00 ч.

Краен час за приемане на вътрешнобанкови кредитни преводи в лева на 28.01.2022 г.:

  • на хартиен носител за обработка в същия работен ден – 14:45 ч.;
  • електронно наредени за обработка в същия работен ден – 15:00 ч.

Всички кредитни преводи за изпълнение чрез БИСЕРА и РИНГС, наредени след посочените часове, ще бъдат изпълнявани на 31.01.2022 г.