Уведомление за промени на сметките за плащания на Национална агенция за приходите

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.10.2023 г., банковото обслужване и плащания на Национална агенция за приходите преминават към Българска народна банка. В тази връзка Ви уведомяваме, че на 28.09.2023 г.  Търговска банка Д АД ще приема платежни нареждания към настоящите  сметки на НАП до 15:20 часа.

Платежни нареждания към сметки на НАП с дата 29.09.2023 г. няма да бъдат изпълнявани. Ограничението се отнася за всички доставчици на платежни услуги в страната и е валидно само за дата 29.09.2023 г. или до следващата инструкция.

Всички лица, които желаят да извършват плащания в междинния период след тази дата, биха могли да ги нареждат чрез виртуален и физически ПОС – терминал на НАП.

Във връзка с промените, инициирани от Министерство на финансите и Българска народна банка, на 29.09.2023 г. (петък) Търговска банка Д АД ще приема платежни нареждания за бюджетни преводи до 14:00 часа.