Уведомление за промени в Д Банк Онлайн

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 22.04.2020 г.:

 

  1. Търговска Банка Д АД въвежда ново средство за авторизация – Д Токен – мобилно приложение за операционни системи iOS и Android.
  2. Влизат в сила промени в Общите условия за ползване на Д Банк Онлайн – услуга за отдалечено банкиране в Търговска Банка Д АД.

 

Изпращането на ТАН код чрез SMS остава валидно средство за авторизация за всички нови и текущи потребители на услугата Д Банк Онлайн.

 

Всички текущи потребители на услугата Д Банк Онлайн, които все още ползват Токен (ОТР) устройства или ТАН код на хартиен списък, следва да изберат преминаване към ползването на алтернативен вариант – ТАН код чрез SMS или използване на Приложението Д Токен, в срок до 31.05.2020. Изборът/активацията на варианта използване на Приложение Д Токен може да се осъществи чрез посещение на клон на Д Банк или чрез системата Д Банк Онлайн, а изборът на варианта изпращане на ТАН код чрез SMS – само чрез посещение на клон на Д Банк.