Уведомление за промени

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че:

  1. Считано от 01.01.2023 г., влизат в сила промени в Общи условия за издаване и ползване на международни дебитни карти/микрокарти Debit Mastercard/Mastercard Standard/Debit Mastercard Standard Business/Mastercard Business.Новите общи условия уреждат допълнителна услуга за клиентите на „Търговска банка Д“ АД с издадени дебитни и кредитни карти от Банката и притежаващи активни права в Д Банк Онлайн.

  1. Считано от 01.11.2022 г., Банката въвежда допълнителна услуга за своите клиенти, притежаващи активни права за Д Банк Онлайн и с издадени дебитни и кредитни карти от Банката. В случаите, в които клиент се нуждае от нова временна статична парола за услугата MasterCard ID Check, се допуска да изпрати свободно съобщение през Д Банк Онлайн, с което да заяви своето желание за издаването на временна статична парола. Съобщението следва да съдържа информация за типа на картата, както и последните 4 цифри от номера на картата. Услугата е достъпна за клиентите, които ползват услугата за онлайн банкиране Д Банк Онлайн с активни права и се прилага тестово в продукционна среда. Изпратеното свободно съобщение ще бъде обработвано от обслужващия клиента офис, в рамките на работното време на Банката.