Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че в Раздел I БАНКОВИ СМЕТКИ на Тарифа за такси и комисиони за индивидуални клиенти и Тарифа за такси и комисиони за бизнес клиенти, считано от 19.02.2018 г., е добавена нова точка относно таксуване на сметка с наличност над 5 мил. лв.