Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че в Лихвен бюлетин за физически лица и Лихвен бюлетин за юридически лица, считано от 19.02.2018 г., е добавена информация относно таксуване на сметка с наличност над 5 мил. лв, което не се прилага по сметки със срочни депозити.