Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01.06.2018 г. влизат в сила нови промени в следните документи:


- Тарифа за таксите и комисионите за физически лица в Раздел I „Банкови сметки“ , Раздел II „Касови операции“, Раздел III „Разплащания“, Раздел IV „Банкови карти”, Раздел IX „Трезор“, Раздел X „Други услуги“ и Раздел XII „Общи разпоредби“

- Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти в Раздел I „Банкови сметки“ , Раздел II „Касови операции“, Раздел III „Разплащания“, Раздел IV „Документарни операции“ - отпада т. 1. „Акредитивни операции в лева“ в подраздел А/ Акредитив, Раздел V “Банкови карти”, Раздел IX „Трезор“, Раздел X „Други услуги“ и Раздел XII „Общи разпоредби“