Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.08.2018 г. влизат в сила промени в Тарифата за такси и комисиони за индивидуални клиенти на „Търговска банка Д” АД, приложими за Платежна сметка за основни операции, както следва:

1. Отпадат услугите по подточки 4.2, 5.4, 7.3 и точка 10.
2. Променят се следните такси: