Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2019 г. влизат в сила промени в Раздел V "Банкови карти", т. 3 "ПОС терминали" от Тарифата за таксите и комисионите за бизнес клиенти, както следва :

3.

ПОС терминали

3.1.

ПОС терминали, инсталирани при търговци

 

 

3.1.1.

При обслужване на дебитни и кредитни карти носещи търговските марки на Борика/Bcard и/или Maestro издадени в България

по договаряне;

по договаряне;

3.1.2.

При обслужване на дебитни и кредитни карти носещи търговските марки на  Visa international и  MasterCard international

по договаряне;

по договаряне;

3.1.3.

При обслужване на дебитни и кредитни карти носещи търговските марки на  Diners / Discover

по договаряне;

по договаряне;