Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.06.2019 г. влизат в сила промени в Тарифата  за такси и комисиони за индивидуални клиенти на „Търговска банка Д” АД, приложими за Платежна сметка за основни операции, както следва: