Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.01.2020 г. влизат в сила промени в Tарифата за такси и комисиони за физически лица и Тарифата за таксите и комисионни за бизнес клиенти, както следва :

ПРОМЕНИ В ТАРИФАТА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОНИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ

1.

 Разплащателни сметки

Левове

Валута

 

1.2.

Месечна такса за обслужване на сметка

  2,50  BGN

  2,50  BGN

 

2.

Картови платежни сметки с карта Maestro / Debit MasterCard

 

2.2.

Месечна такса за обслужване на платежна сметка на международна дебитна карта Maestro и Debit MasterCard, MasterCard Standard/ микро карта* и MasterCard Business/ микро карта* 

*Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

2,20  BGN

-

7.

 

Разплащателна сметка със или без карта (Debit MasterCard/Maestro) на адвокати, ЧСИ, нотариуси, застрахователни агенти, земеделски производители или други свободни професии (Таксите се прилагат за клиенти, открити преди 1 юни 2018 г. Сметките на клиенти, открити след тази дата, се таксуват съгласно Тарифа за бизнес клиенти)

 

7.2.

Месечна такса за обслужване на сметка

  7 BGN

  7 BGN

 

 

ПРОМЕНИ В ТАРИФАТА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОНИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

Раздел І. БАНКОВИ СМЕТКИ

1.

Разплащателна сметка                                                                           левове                          валута

 

1.3.

Обслужване на сметка с месечни извлечения

12 BGN

12 BGN

 

1.4.

Обслужване на сметка с извлечение на електронна поща

10 BGN

10 BGN

 

1.5.

Обслужване на сметка с дневно или седмично извлечение

22 BGN

22 BGN

 

2.

Разплащателна картова сметка                                                

 

2.3.

Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и Debit MasterCard Standard/ микро карта * и MasterCard Business/ микро карта *  с месечни извлечения

 

*Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

12 BGN

 

2.4.

Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и Debit MasterCard Standard/ микро карта * и MasterCard Business/ микро карта *  с извлечение на електронна поща

 

*Таксата се събира когато няма активна карта по обслужващата сметка

10 BGN

-