Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 30.08.2020 г. влизат в сила промени в Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти и в Tарифа за такси и комисиони за физически лица, в Разделите за Пакетни програми, както следва:

I. Промени в Тарифа за такси и комисиони за физически лица, раздел XI. Пакетни програми:

1. Пакет Модерато:
1.1. Променя се месечната абонаментна такса за пакет Модерато - 3,80 лв.
1.2. Добавя се нова услуга с преференция за 15 бр. тегления от АТМ на чужди банки в страната при цена от 0,70 лв.
1.3. Добавя се нова услуга: „Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката“.

2. Пакет Алегро:
2.1. Променя се месечната абонаментна такса за пакет Алегро - 5,95 лв.
2.2. Добавя се нова услуга: „Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката“.
2.3. Преференцията за безплатни вътрешнобанкови преводи ще се прилага само при преводи, които се нареждат през онлайн банкиране.
2.4. Увеличава се броят на безплатните SMS-и, които клиентът може да изпраща от 20 бр. на „без ограничения на броя“.

3. Пакет Онлайн за физически лица;
3.1. Променя се месечната абонаментна такса за пакет Онлайн за физически лица - 6,60 лв.
3.2. Отпада включената в момента преференция за отстъпка в годишната такса по кредитна карта MasterCard Standard.
3.3. Отпада преференция за "Подарък-аксесоар (безплатно активиране на гривна с микро карта ) към кредитната карта".
3.4. Добавя се преференция за „Подарък-аксесоар (безплатно активиране на гривна с микро карта) към дебитната карта Debit MasterCard.
3.5. Добавя се нова услуга: “Без такса при теглене от АТМ-и на банката“
3.6. Добавя се нова услуга с преференция: „Тегления от АТМ на други банки в страната - 15 броя при такса 0,60 лв.
3.7. Добавя се нова услуга: „Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката“;
3.8. Увеличава се броят на безплатните SMS-и, които клиентът може да изпраща, от 20 бр. на „без ограничения на броя“.
3.9. Добавя се нова услуга за извършване на до 3 броя преводи в евро с експресен вальор същия ден за ЕИП през онлайн банкиране при такса от 4 евро на превод.

4. Въвежда се „Такса за закриване на пакет“ в размер на 5 лв. към раздел XI. Пакетни програми, в описанието на всеки от пакетите за физически лица.

II. Промени в Тарифа за такси и комисиони за бизнес клиенти, раздел XII. Пакетни програми

1. Пакет Класик:
1.1. Добавя нова услуга „Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката“.

2. Пакет Онлайн за бизнес клиенти:
2.1. Променя се месечната абонаментна такса за пакет Онлайн - 16,90 лв.
2.2. Увеличава се броят на междубанковите преводи в лева от 12 бр. на 15 бр.
2.3. Добавя се нова услуга “Без такса при теглене от АТМ-и на банката“
2.4. Добавя се преференция „Тегления от АТМ на други банки в страната - 15 броя при такса 0,60 лв.
2.5. Добавя се нова услуга „Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката“;

3. Пакет Оптимум:
3.1. Променя се месечната абонаментна такса за пакет ОПТИМУМ - 33,90 лв.
3.2. Добавя се новата услуга “Без такса при теглене от АТМ-и на банката“
3.3. Добавя се новата услуга „Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката“.

4. Пакет Земеделски производител:
4.1. Променя се месечната абонаментна такса за пакет Земеделски производител - 8,00 лв.
4.2. Добавя се нова услуга за извършване на 2 бр. междубанкови преводи в лева през БИСЕРА, наредени през онлайн банкиране.
4.3. Добавя се нова услуга „Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката“;

5. Пакет Нотариус
5.1. Добавя се нова услуга „Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката“.

III. Промяна в Тарифа за Платежна сметка за основни операции

1. Въвежда се такса по т. 6. Плащане по директен дебит, 6.1. Към сметка при същата банка (вътрешнобанкови) в размер на 1.71 лв. в документ „Информационна брошура относно платежна сметка за основни операции на Търговска банка Д АД“.