Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 26.07.2021 г. влизат в сила промени в  лихвените нива по спестовни сметки за физически лица както следва:

Безсрочен влог "Д Банк +"

Валута

Лимит

Годишен лихвен процент от 26.07.2021 г.

 

Салдо в BGN към края на деня

от 0 до 10 000

0,03%

 

от 10 000.01 до 25 000

0,04%

 

от 25 000.01 до 75 000

0,05%

 

над 75 000.01

0,06%

 

Салдо в EUR  към края на деня

от 0 до 5 000

0,03%

 

от 5 000.01 до 12 500

0,04%

 

от 12 500.01 до 32 500

0,05%

 

над 32 500.01

0,06%

 

Детски спестовен влог
 (за лица до 18 годишна възраст)

 

 

Валута

Лимит

Годишен лихвен процент от 26.07.2021 г.

 

Салдо в BGN към края на деня

от 0 до 10 000

0,40%

 

над 10 000.01

0,45%

 

Салдо в EUR  към края на деня

от 0 до 5 000

0,40%

над 5 000.01

0,45%

 

Салдо в USD  към края на деня

от 0 до 5 000

0,40%

 

над 5 000.01

0,45%