Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомявам Ви, че считано от 29.11.2021 г. влизат в сила промени в Tарифа за такси и комисиони за физически лица и в Тарифа за такси и комисионни за бизнес клиенти, както следва :

 

Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

1.

 Разплащателни сметки

Левове

Валута

 

1.2.

Месечна такса за обслужване на сметка

  3,20  BGN

  3,20  BGN

 

2.

Картови платежни сметки с карта Maestro / Debit MasterCard

 

2.1.

Откриване на сметка

1,00  BGN

-

 

 

Раздел XI. ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ

1.

Пакет МОДЕРАТО

 

 

 

1.3.

Месечен абонамент  за Пакетна програма „МОДЕРАТО“

4.20 BGN

 

 

Раздел І. БАНКОВИ СМЕТКИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ

 

 

1.

Разплащателна сметка                                                                           левове                          валута

 

1.3.

Обслужване на сметка с месечни извлечения

15 BGN

15 BGN

 

1.4.

Обслужване на сметка с месечно извлечение на електронна поща

12 BGN

12 BGN

 

2.

Разплащателна картова сметка                                                

 

 

 

2.3.

Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и MasterCard Business / микро карта  с месечни извлечения

 

15 BGN

15 BGN

 

2.4.

Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Maestro и международна дебитна карта Debit MasterCard Business и сметка с дебитна карта MasterCard Business с месечно извлечение на електронна поща

12 BGN

12 BGN

 

 

Раздел XII. ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ

 

 

1.

ПАКЕТ КЛАСИК

Такси в пакета

 

1.9.

Месечен абонамент  за Пакет КЛАСИК

16.90 BGN

 

 

2.

 

ПАКЕТ ОНЛАЙН

 

Такси в пакета

 

2.11.

Месечен абонамент  за Пакет ОНЛАЙН

17.90 BGN

 

2.12.

Годишен абонамент  за Пакет ОНЛАЙН    

196.90 BGN

 

 

3.

 

ПАКЕТ ОПТИМУМ

 

Такси в пакета

 

3.15.

Месечен абонамент  за Пакет ОПТИМУМ

34.90 BGN

 

 

4.

ПАКЕТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Такси в пакета

4.8.

Месечен абонамент  за Пакет ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

9.00 BGN

 

5.

 

  ПАКЕТ НОТАРИУС

 

Такси в пакета

 

 

5.11.

  Месечен абонамент  за Пакет НОТАРИУС

15.00 BGN

 

 

 

 

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените, без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 29.11.2021 г.