Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 27.12.2021 г. влиза в сила промяна в такса обслужване на съществуващи ESCROW сметка в Тарифа за таксите и комисионни за бизнес клиенти, както следва :

Раздел I БАНКОВИ СМЕТКИ, т. 5  ESCROW сметки, както следва:

Било : 5.3  Обслужване: няма

Става: 5.3  Обслужване:

  • При салдо до 1 млн. лв. – без такса;
  • При салдо над 1 млн. лв. - по договаряне

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 27.12.2021 г.