Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 31.01.2022 г. в Търговска банка Д АД се променя крайния срок за приемане на нареждания за  банкови плащания, с изключение на плащания към бюджета, в левове в размер до 100 000 лева през системата БИСЕРА както следва:

Банката приема нареждания за плащания в левове, с изключение на плащания към бюджета, които се изпълняват в рамките на същия ден:

БИЛО:

СТАВА:

на хартиен носител до 15:30ч.

на хартиен носител до 16:45 часа

през онлайн банкиране до 15:30ч.

през онлайн банкиране до 19:45 часа всеки работен ден без събота и неделя

Банката получава небюджетни плащания в левове, в рамките на същия ден:

до 16:00ч.

до 19:45ч. всеки работен ден без събота и неделя

Платежни нареждания за плащане към бюджета продължават да се приемат до 15.30 ч. през каналите на Банката.

Във връзка с горното са направени промени в

  1. Тарифата на Търговска банка Д АД за таксите и комисионите за физически лица
  2. Тарифата на Търговска банка Д АД за таксите и комисионите за бизнес клиенти
  3. Общи условия за ползване на Д Банк онлайн – услуга за отдалечено банкиране на Търговска банка Д АД
  4. Рамков договор за предоставяне на платежни услуги от Търговска банка Д АД