Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 19.09.2022 г. влизат в сила нови такси в Раздел "Банкови карти" в Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти и Тарифа  за такси и комисиони за физически лица, както следва:

ФИЗИЧЕСКИ  ЛИЦА

Раздел IV. БАНКОВИ КАРТИ                                                                       

1.2.

Подновяване на карта поради изтичане на валидностен срок

5 BGN

1.9.

Невърната карта / микро карта

 

4 BGN

1.10.

Деблокиране на карта / микро карта, блокирана поради технически причини от АТМ (вкл. 3 пъти въведен грешен ПИН)

3 BGN

2.

Такси за транзакционни и справочни услуги

 

 

2.1.

международна дебитна карта Debit MasterCard / микро карта  Debit MasterCard                     

2.1.1.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

2.1.1.2.

от АТМ на друга банка в България

 

0,2%, мин. 1,20 BGN

2.1.1.3.

от АТМ в ЕИП

 

0,2%, мин. 1,20 BGN

2.1.1.4.

от АТМ извън ЕИП

 

5,00 BGN + 1 %

2.1.1.5.

от ПОС в офис на друга банка в България

 

5,00 BGN + 1 %

2.1.1.6.

от ПОС в ЕИП

 

5,00 BGN + 1 %

2.1.1.7.

от ПОС извън ЕИП

 

5,00 BGN + 1 %

        2.2.

международна дебитна карта / микро MasterCard Standard, 
международна дебитна карта / микро MasterCard Business
(не се предлага за нови кл.)

2.2.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

2.2.3.1.

от АТМ на Банката

 

3 BGN + 1 % 

2.2.3.3.

от АТМ в ЕИП

 

3 BGN + 1,5 %

2.2.3.4.

от АТМ извън ЕИП

 

5 BGN + 1,5 %

2.2.3.7.

от ПОС в офис на друга банка извън ЕИП

 

5,00 BGN + 1 %

2.3.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard Флекси

2.3.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

2.3.3.2.

от АТМ на друга банка в България

 

3 BGN + 2,5 %

2.3.3.3.

от АТМ в ЕИП

 

3 BGN + 2,5 %

2.3.3.4.

от АТМ извън ЕИП

 

7 BGN + 3 %

2.3.3.5.

от ПОС в офис на друга банка в България

 

7 BGN + 2,5 %

2.3.3.6.

от ПОС в офис на банка в ЕИП

 

7 BGN + 2,5 %

2.3.3.7.

от ПОС в офис на банка извън ЕИП

 

7 BGN + 3 %

2.4.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold Флекси

2.4.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

2.4.3.2.

от АТМ на друга банка в България

 

7 BGN + 2,5 %

2.4.3.3.

от АТМ в ЕИП

 

7 BGN + 2,5 %

2.4.3.4.

от АТМ извън ЕИП

 

7 BGN + 3 %

2.4.3.5.

от ПОС в офис на друга банка в България

 

7 BGN + 2,5 %

2.4.3.6.

от ПОС в офис на банка в ЕИП

 

7 BGN + 2,5 %

2.4.3.7.

от ПОС в офис на банка извън ЕИП

 

7 BGN + 3 %

 

 

3.

ПОС терминали - операция по обслужване чрез ПОС           

 терминал в салон на Банката (Cash Advance)

3.1.

Теглене на ПОС с карти Борика и Maestro от България

Не се предлага

 

3.2.

Теглене на ПОС с всички карти Visa, Visa Electron, Vpay, MasterCard, както и Maestro от чужбина

Не се предлага

 

3.3.

Теглене на ПОС с карти MasterCard на D Bank

Не се предлага

 

4.

Електронни битови сметки и SMS/e-mail известяване

4.5.

Известяване за комунално плащане:

 

 

4.5.1.

SMS при постъпило ново задължение за плащане

 

0,12 BGN (+ ДДС)

4.5.2.

SMS при постъпило ново задължение над максималната сума

0,12 BGN (+ ДДС)

4.5.3.

SMS при успешно или неуспешно комунално плащане

0,12 BGN (+ ДДС)

4.9.

Известяване чрез услуга Д Инфо

4.9.4.

Годишна такса за Д Инфо

     

2 BGN

4.11.

Промяна по регистрация за услугата Д Инфо

2 BGN

 

 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

Раздел V.  БАНКОВИ КАРТИ                                                                                    

 

 

1.

Такси за издаване и обслужване на:
международна дебитна карта / микро карта Debit MasterCard Business,
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business Флекси

 

 

1.2.

Подновяване на карта поради изтичане на валидностен срок

5 BGN

 

 

1.8.

Невърната карта / микро карта

 

4 BGN

 

 

1.9.

Деблокиране на карта при 3 пъти въведен грешен ПИН

 

3 BGN

 

 

2.

Такси за транзакционни и справочни услуги

 

 

 

 

2.1.

международна дебитна карта Debit MasterCard Business / микро карта Debit MasterCard Business

 

 

2.1.2.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

 

2.1.2.1.

от АТМ на Банката

 

0,30 BGN

 

 

2.1.2.2.

от АТМ на друга банка в България

 

0,2%, мин. 1,30 BGN

 

 

2.1.1.3.

от АТМ в ЕИП

 

0,2%, мин. 1,30 BGN

 

 

2.1.1.4.

от АТМ извън ЕИП

 

5,00 BGN+ 1 %

 

 

2.1.1.5.

от ПОС в офис на друга банка в България

 

5,00 BGN+ 1 %

 

 

2.1.1.6.

от ПОС в ЕИП

 

5,00 BGN+ 1 %

 

 

2.1.1.7.

от ПОС извън ЕИП

 

5,00 BGN+1,5%

 

 

2.2.

международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business

 

 

 

   2.2.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

2.2.3.1.

от АТМ на Банката

 

3 BGN + 1 %

 

 

2.2.3.2.

от АТМ в ЕИП

 

3 BGN + 1,5 %

 

 

2.2.3.3.

от АТМ извън ЕИП

 

3 BGN + 1,5 %

 

 

2.2.3.4.

от АТМ извън ЕИП

 

5 BGN + 1,5 %

 

 

2.2.3.5.

от ПОС в офис на друга банка в България

 

6 BGN + 1,5%

 

 

2.2.3.6.

от ПОС в офис на друга банка в ЕИП

 

6 BGN + 1,5%

 

 

2.2.3.7.

от ПОС в офис на друга банка извън ЕИП

 

6 BGN + 2%

 

 

2.3.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business,

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business Флекси

 

 

 

2.3.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

 

 

 

2.3.3.2.

от АТМ на друга банка в България

 

7 BGN + 2,5%

 

 

2.3.3.3.

от АТМ в ЕИП

 

7 BGN + 2,5%

 

 

2.3.3.4.

от АТМ извън ЕИП

 

7 BGN + 3%

 

 

2.3.3.5.

от ПОС в офис на друга банка в България

 

7 BGN + 2,5%

 

 

2.3.3.6.

от ПОС в офис на банка в ЕИП

 

7 BGN + 2,5%

 

 

2.3.3.7.

от ПОС в офис на банка извън ЕИП

 

7 BGN + 3%

 

3.

ПОС терминали

3.2.

Oперация по обслужване чрез ПОС терминал в салон на Банката (Cash Advance)

Не се предлага

3.2.1.

Теглене на ПОС с карти Борика/Bcard и Maestro от България

Не се предлага

 

3.2.2.

Теглене на ПОС с всички карти Visa, Visa Electron, V pay, MasterCard, както и Maestro от чужбина

Не се предлага

 

3.2.3.

Теглене на ПОС с карти MasterCard на D Bank

Не се предлага

 

 

4.

Електронни битови сметки и SMS/e-mail известяване

 

 

4.5.

Известяване за комунално плащане:

 

 

 

 

4.5.1.

SMS при постъпило ново задължение за плащане

 

0,12 BGN

(+ ДДС)

 

 

4.5.2.

SMS при постъпило ново задължение над максималната сума

 

0,12 BGN

(+ ДДС)

 

 

4.5.3.

SMS при успешно или неуспешно комунално плащане

 

0,12 BGN

(+ ДДС)

 

 

4.9.

Известяване чрез услуга Д Инфо

 

 

 

 

4.9.4.

Годишна такса за Д Инфо

 

2 BGN

 

 

4.11.

Промяна по регистрация за услугата Д Инфо

 

2 BGN

 

Настоящото  има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 19.09.2022 г.