Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2022 г. „Търговска банка Д” АД отменя начисляването на месечна такса съхранение на парични средства по сметки на физически и юридически лица.

Промяната е във връзка с решението на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), която считано от 27 юли 2022 г. повиши основния лихвен процент (от -0.5% на 0%), при който търговските банки депозират средства в ЕЦБ.