Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 11.03.2024 г.  влизат в сила промени по такси в Раздел  Кредити в Тарифа  за такси и комисиони за физически лица, както следва:

 

 

5.

Потребителски кредити с ипотека

 

5.1.

Такса проучване и одобрение:
- за кредити в размер до 600 000 лв./300 000 евро

- за кредити в размер над 600 000 лв./300 000 евро

 

Таксата се събира след одобрение на кредита, преди усвояване.

250 BGN

500 BGN

6.

Жилищни и ипотечни кредити

 

6.1.

Такса проучване и одобрение

 

6.1.1.

Такса проучване и одобрение жилищен кредит

 

Таксата се събира след одобрение на кредита, преди усвояване.

250 BGN

6.1.2.

Такса проучване и одобрение ипотечен кредит

- за кредити в размер до 600 000 лв./300 000 евро

- за кредити в размер над 600 000 лв./300 000 евро

 

Таксата се събира след одобрение на кредита, преди усвояване.

250 BGN

500 BGN