Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 31.05.2024 г.  влизат в сила промени по такси в Раздел "Банкови карти" и Раздел "Пакетни програми" в Тарифа за такси и комисиони за физически лица, както следва:

 

 

Раздел IV. БАНКОВИ КАРТИ      ФЛ  

ЛЕВА/ВАЛУТА

1.

Такси за издаване и обслужване на:
международна дебитна карта / микро карта Debit MasterCard,
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта /микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard Флекси,
международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business, (спряна от продажба)
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business, (спряна от продажба) международна кредитна карта /микро карта MasterCard Business Флекси, (спряна от продажба)
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold Флекси

1.1.1.

Издаване на допълнителна дебитна карта

     5 BGN

1.3.

Експресно издаване

 

1.3.2.

На карта Международна дебитна карта / микро карта  MasterCard Standard

  25 BGN

1.3.3.

На карта / микро карта  Международна кредитна карта MasterCard Standard, Международна дебитна / кредитна карта MasterCard Business, Международна кредитна карта MasterCard Gold

  25 BGN

1.4.

Преиздаване на карта поради забравен ПИН код, загуба, кражба, компрометиране или повреда в рамките на срока на валидност (с изключение на микро карта)

 

1.4.3.

Международна дебитна/ микро карта карта MasterCard Business

отпада

1.4.4.

Международна кредитна/ микро карта карта MasterCard Gold

20 BGN

1.5.

Месечни такси и такса активиране на карта

отпада

1.5.2.

Активиране на микро карта

отпада

1.9.

Невърната карта / микро карта

отпада

1.10.

Деблокиране на карта при 3 пъти въведен грешен ПИН)

               отпада

1.14.

Регистриране за услуга 3D защита (не е приложимо  за микро карта)

отпада

1.15.

Генериране на нов временен 3D секретен код (не е приложимо  за микро карта)

отпада

1.16.

Блокиране/Активиране на потребителски профил за 3D защита (не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.

Такси за трансакционни и справочни услуги

 

2.1.

международна дебитна карта Debit MasterCard / микро карта  Debit MasterCard                     

2.1.1.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

2.1.1.2.

от АТМ на друга банка в България

0,2%, мин. 1,35 BGN

2.1.1.3.

от АТМ в ЕИП

0,2%, мин. 1,35 BGN

2.1.2.

ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали

без такса

2.1.2.1.

на ПОС терминал в търговски обект в България

отпада

2.1.2.2.

на виртуален ПОС терминал в България (вкл. плащане на комунални услуги и др.) (не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.1.2.3.

на ПОС терминал в чужбина

отпада

2.1.4.

Справка за последни 5 операции на АТМ

отпада

2.1.5.

Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.1.6.

Проверка на салдо по сметка чрез АТМ

 

2.1.6.1.

Проверка на салдо чрез наш АТМ

0,50 BGN

2.1.6.2.

Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка в страната и ЕИП

0,60 BGN

2.1.6.3.

Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка извън ЕИП

1,50 BGN

2.1.7.

Такса за блокиране/отблокиране на картата (общо)

     отпада

2.1.8.

Месечно извлечение в Банката

     отпада

2.1.10.

Паричен трансфер (Money send)
Таксата се прилага при захранване чрез банкова карта на виртуални портфейли или сметки, транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти

1.00 BGN + 0,5%

2.1.10.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

отпада

2.1.11.

Такса за превалутиране на транзакция (приложима в случай на разлика между валута на трансакция и валута на картова сметка за операция теглене на пари в брой (cash advance).

отпада

        2.2.

международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard, международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business (спряна от продажба)

2.2.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

2.2.3.2.

от АТМ на друга банка в България

4 BGN + 1,5 %

2.2.3.3.

от АТМ в ЕИП

4 BGN + 1,5% 

2.2.3.4.

от АТМ извън ЕИП

5 BGN + 3 %

2.2.3.7.

от ПОС в офис на друга банка извън ЕИП

5 BGN + 3 %

2.2.4.

ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали

без такса 

2.2.4.1.

на ПОС терминал в търговски обект в България

отпада

2.2.4.2.

на виртуален ПОС терминал в България
(вкл. плащане на комунални услуги и др.,  не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.2.4.3.

на ПОС терминал в чужбина

отпада

2.2.6.

Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.2.7.

Проверка на салдо по сметка на АТМ

 

2.2.7.1.

Проверка на салдо чрез наш АТМ

0,50 BGN

2.2.7.2.

Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка в страната и ЕИП

0,60 BGN

2.2.7.3.

Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка извън ЕИП

1,50 BGN

2.2.9.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

отпада

2.2.10.

Паричен трансфер (Money send)
Таксата се прилага при захранване чрез банкова карта на виртуални портфейли или сметки, транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти

1.00 BGN + 0,5%

2.2.10.

Такса за превалутиране на транзакция (приложима в случай на разлика между валута на трансакция и валута на картова сметка за операция теглене на пари в брой (cash advance).

отпада

2.3.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard Флекси

2.3.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

2.3.3.1.

от АТМ на Банката

4 BGN + 1,5 %

2.3.3.2.

от АТМ на друга банка в България

5 BGN + 2,5 %

2.3.3.3.

от АТМ в ЕИП

5 BGN + 2,5 %

2.3.4.

ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали

 без такса

2.3.4.1.

на ПОС терминал в търговски обект в България

отпада

2.3.4.2.

на виртуален ПОС терминал в България (вкл. плащане      на комунални услуги и др. не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.3.4.3.

на ПОС терминал в чужбина

отпада

2.3.6.

Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.3.7.

Проверка на салдо по сметка на АТМ

 

2.3.7.1.

Проверка на салдо чрез наш АТМ

0,50 BGN

2.3.7.2.

Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка в страната и ЕИП

0,60 BGN

2.3.7.3.

Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка извън ЕИП

1,50 BGN

2.3.8.

Такса за блокиране на карта при просрочие

отпада

2.3.10.

Паричен трансфер (Money send)
Таксата се прилага при захранване чрез банкова карта на виртуални портфейли или сметки, транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти

1.00 BGN + 0,5%

2.3.10.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

отпада

2.3.11.

Такса за превалутиране на транзакция (приложима в случай на разлика между валута на трансакция и валута на картова сметка за операция теглене на пари в брой (cash advance).

отпада

2.4.

международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business, (спряна от продажба)
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business Флекси, (спряна от продажба)
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold,
международна кредитна карта / микро карта MasterCard Gold Флекси

2.4.3.

ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)

 

2.4.3.1.

от АТМ на Банката

4 BGN + 1,5 %

2.4.3.2.

от АТМ на друга банка в България

5 BGN + 2,5 %

2.4.3.3.

от АТМ в ЕИП

5 BGN + 2,5 %

2.4.4.

ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали

без такса 

2.4.4.1.

на ПОС терминал в търговски обект в България

отпада

2.4.4.2.

на виртуален ПОС терминал в България (вкл. плащане      на комунални услуги и др. не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.4.4.3.

на ПОС терминал в чужбина

отпада

2.4.6.

Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо  за микро карта)

отпада

2.4.7.

Проверка на салдо по сметка на АТМ

 

2.4.7.1.

Проверка на салдо чрез наш АТМ

0,50 BGN

2.4.7.2.

Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка в страната и ЕИП

0,60 BGN

2.4.7.3.

Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка извън ЕИП

1,50 BGN

2.4.8.

Такса за блокиране на карта при просрочие

отпада

2.4.10.

Паричен трансфер (Money send)
Таксата се прилага при захранване чрез банкова карта на виртуални портфейли или сметки, транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти

1.00 BGN + 0,5%

2.4.10.

Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок

отпада

2.4.11.

Такса за превалутиране на транзакция (приложима в случай на разлика между валута на трансакция и валута на картова сметка за операция теглене на пари в брой (cash advance).

отпада

 

Раздел XI. ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ      ФЛ  

ЛЕВА/ВАЛУТА

1.

Пакет МОДЕРАТО

 

1.2.6. 

Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната :

Било:    15 бр. при такса 0,70 лв. за брой

Става:   5 бр. при такса 0,90 лв. за брой

5 бр. по 0,90 лв.

3.

Пакет ОНЛАЙН

 

3.2.11.

Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната 15 бр.
Било:    15 бр. при такса 0,60 лв. за брой

Става:   10 бр. при такса 0,90 лв. за брой

10 бр. по 0,90 лв.

Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 31.05.2024 г.