Уведомление за промяна на документи

Уважаеми  клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 10.04.2024 г.  влизат в сила промени по такси в Раздел "Банкови сметки" в Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти, както следва:

 

 

 

Раздел І. БАНКОВИ СМЕТКИ                                                                               ЛЕВОВЕ                        ВАЛУТА

1.

Разплащателна сметка                                                                   

1.3.

Обслужване на сметка с месечни извлечения

19 BGN

19 BGN

1.4.

Обслужване на сметка с месечно извлечение на електронна поща

15 BGN

15 BGN

2.

Разплащателна картова сметка                                                

 

 

2.3.

Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Debit MasterCard Business и MasterCard Business / микро карта  с месечни извлечения

 

19 BGN

19 BGN

2.4.

Oбслужване на сметка на международна дебитна карта Debit MasterCard Business и сметка с дебитна карта MasterCard Business с месечно извлечение на електронна поща

15 BGN

15 BGN

3.

Набирателна сметка

3.3.

Обслужване (таксата е дължима след шестия месец от откриването на сметката)

15 BGN

15 BGN

4.

Други (ликвидационни, на клиенти в несъстоятелност, др.)

4.3.

Обслужване

19 BGN

19 BGN