Уведомление за промяна в документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 22.03.2018 г. влизат в сила промени в разплащателни и спестовни сметки за физически и юридически лица, част от следните документи: