Валутни преводи в USD с вальор 19.02.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че 19.02.2018 г. е неработен ден в САЩ, поради което молим да имате предвид, че преводи във валута USD с вальор 19.02.2018 няма да бъдат изпълнявани.