Активи

Финансов лизинг на земеделска земя до 300 000 лв

Ако планирате да увеличите Вашата собствена земеделска земя и не разполагате с цялата сума за покупката ѝ, то нашият специален продукт за земеделски производители е Вашето решение!

cover

 • Бърза и безплатна за клиента оценка на имотите
 • Облекчена процедура за разглеждане и одобрение на лизинга
 • Без разходни документи за усвояване на лизинга
 • Без изискване за клиента да представя удостоверение за вещни тежести за имотите
 • Без такса разглеждане
 • Без такса за ангажимент

cover

 • Лизингополучатели - регистрирани земеделски производители с една година опит в дейността
 • Цел на лизинга - покупка на земеделска земя
 • Срок на кредита - до 15 години
 • Валута - лева и евро
 • Обезпечение - земеделската земя, предмет на покупка

cover

 • Ако желаете да закупите 50 дка, но не разполагате с цялата сума, при пазарна цена на земята в избраното землище 1000 лв/дка, имотите са обработваеми и са приемливи за дружеството, то Вашето финансирането ще бъде в интервала 800-900 лв/дка, в зависимост от конкретните параметри на всеки парцел. Д Лизинг купува имотите и Вие изплащате сумата в продължение на 15 години.