Видове лизинг

Финансов лизинг с отворен край

Финансовият лизинг с отворен край Ви дава избор да заплатите остатъчната стойност на лизинговия актив и да придобиете собствеността върху него или да се откажете от това Ваше право и активът да остане собственост на лизинговата компания.

Финансовият лизинг с отворен край Ви дава избор да заплатите остатъчната стойност на лизинговия актив и да придобиете собствеността върху него или да се откажете от това Ваше право и активът да остане собственост на лизинговата компания.

При този тип лизинг, за всяко плащане на лизингова вноска от страна на клиента се издава фактура за главница, лихва и ДДС, начислено само върху главницата.