Д Банк с по-високо ниво на сигурност при картовите плащания в Интернет

Д Банк с по-високо ниво на сигурност при картовите плащания в Интернет

С грижа за своите клиенти и с оглед повишаване на сигурността на картовите плащания в Интернет, считано от 29.09.2020 г. Търговска банка Д АД въвежда новите стандарти на Mastercard за използването на двуфакторна в т.ч. и биометрична автентикация при плащане в сайтове на търговци, които са обозначени с логото на Mastercard Identity Check. Промените са в унисон с изискванията на българското законодателство и Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на комисията от 27.11.2017 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задълбочено установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация, като съгласно тях Банката автоматично ще регистрира всяка една платежна карта на потребител с наличен в системата ѝ телефонен номер за повишеното ниво на сигурност. Като допълнително удобство клиентите ще могат да избират между два варианта на двуфакторна автентикация: приложение за биометрична идентификация и комбинация от секретни пароли - статична и динамична (еднократна, доставяна чрез SMS на мобилно устройство) парола.

Преди стартиране на услугата всеки картодържател с регистриран към този момент в Търговска банка Д АД мобилен номер ще получи SMS, който ще съдържа временна статична парола, валидна в рамките на 30 дни. В SMS съобщението ще се съдържа и линк, препращащ към клиентския портал на „БОРИКА“ АД, обозначен с логото на Търговска банка Д АД. Там потребителят трябва да се идентифицира като картодържател на Банката, да използва получената временна парола за регистрация и да създаде своя собствена тайна парола.

Статичната парола за всички новоиздадени след старта на услугата карти ще се съдържа в плика с ПИН кода. Паролата, получена в ПИН плика. няма крайна дата на валидност и може да бъде сменена по всяко време от оправомощения ползвател на клиентския портал на „БОРИКА“ АД.

При всяко едно плащане с платежна карта онлайн към търговец, който е регистриран в програмата Mastercard Identity Check, ще бъде извършено насочване, както до сега, към портал с логото на Търговска банка Д АД, в който освен статичната парола, ще се въвежда и познатата досега динамична еднократна парола, изпратена до мобилното устройство на клиента чрез SMS. В този допълнителен прозорец се визуализира информация и за:

  • Наименованието на търговеца;
  • Сумата за плащането;
  • Описание на трансакцията (ако е предоставено от търговеца);
  • Последните 4 цифри от номера на платежната карта;
  • Лично съобщение, въведено от клиента на клиентския портал.

 В същия портал картодържателят ще може да избере между това дали да потвърди плащането с биометрична идентификация, или комбинацията от статична и динамична парола /секретни пароли/. Опцията за биометрична идентификация ще е налична за клиенти с регистриран в Търговска банка Д АД  български мобилен номер, които са инсталирали мобилното приложение за iOS или Android на „БОРИКА“ АД. За да използва този метод на двуфакторно идентифициране, оправомощеният ползвател трябва да инсталира приложението и да регистрира платежната си карта в него. Приложението е достъпно чрез въвеждане на парола, изпратена на картодържателя първоначално чрез SMS съобщение. За още по-голямо улеснение приложението функционира както в онлайн, така и в офлайн режим, като верификацията при последния се осъществява посредством сканиране на QR код.

Ползването на новата двуфакторна автентикация е напълно безплатно, както във вариант статична+динамична парола, така и при използване на мобилно приложение за биометрична идентификация.

Повече информация за новата услуга е налична в раздел Картови продукти>Сигурност.

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителни разяснения, екипът на Търговска банка Д АД е на разположение на телефон 0700 40 400 или на имейл адрес: online@dbank.bg.

Указания за регистрация на услугата Mastercard Identity Check

Общи условия за ползване на услугата „MasterCard ID Check” за карти Maestro/MasterCard от 29.09.2020 г.

Съвети за сигурност при работа с банкова карта