Нови жилищни кредити от „Д Банк“ с лихви от 4.7%


Съвсем отскоро „Д Банк“ предлага едни от най-изгодните жилищни заеми в левове и евро, с които можете да закупите желаното от вас жилище при изключително атрактивни лихви и при нисък годишен процент на разходите (ГПР).

Лихвените условия са идентични за кредитите в евро и в левове, като лихвата за първата година е фиксирана - 4.7%, а за останалия период се предлага плаващ годишен лихвен процент в размер на 6,7% годишно, формиран като сума от референтен лихвен процент - шест-месечен Euribor за кредит в евро и шест-месечен Софибор за кредит в левове, плюс фиксирана надбавка.

Освен яснотата и прозрачността на плаващата лихва, жилищният кредит „Наш дом“ на „Д Банк“ предлага нов и изключително конкурентен ГПР от 7.43% за кредит в левове, с размер 60,000 лв., срок на изплащане от 20 години при превод на РЗ по сметка в банката и ползване на предварително одобрена кредитна карта "Mастъркард Стандарт". Месечна вноска за първата година е 386,10 лв., а за останалия перод - 451,53 лв.
В допълнение към горните цени, Банката ще разглежда документите без такса за всички искания за кредит до 31.12.2013, а освен това рпедоставя възможност клиентите да погасяват предсрочно кредита си без такса след 36-тия месец.

"Д Банк" предлага още финансиране до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от приемливата за Банката пазарна стойност на имота, за който се отпуска кредита, съобразно неговия тип и местоположение.

Кредити „Наш дом“ се отнасят за физически лица с постоянни доходи и възраст до 70 години за срока на кредита.

В офертата си "Д Банк" предлага също и гъвкави погасителни планове с избор на клиента между равни или намаляващи месечни вноски, както и възможност за ползване на гратисен период по главницата на дълга.

Повече информация може да получите от раздел жилищни кредити "Наш дом" или от офисите на Банката.