Уведомление за предстоящи промени

Уважаеми  клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.11.2022 г. влизат в сила промени в

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И  ЗАКРИВАНЕ  НА  БАНКОВИ  СМЕТКИ НА  ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Новите общи условия обединяват и актуализират Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица, Общи условия за ползване на Д Банк онлайн – услуга за отдалечено банкиране на „Търговска банка Д“, Общи условия за ползване на услугата Д Инфо на „Търговска банка Д“ АД, Общи условия за ползване на услугата „Автоматично плащане на битови сметки“, Общи условия за ползване на услугата „Периодични преводи“ на „Търговска банка Д“ АД

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И  ЗАКРИВАНЕ  НА  БАНКОВИ  СМЕТКИ НА  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

Новите общи условия обединяват и актуализират Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци, Общи условия за ползване на Д Банк онлайн – услуга за отдалечено банкиране на „Търговска банка Д“, Общи условия за ползване на услугата Д Инфо на „Търговска банка Д“ АД, Общи условия за ползване на услугата „Автоматично плащане на битови сметки“, Общи условия за ползване на услугата „Периодични преводи“ на „Търговска банка Д“ АД

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИ / МИКРО КАРТИ DEBIT MC / MC STANDARD / DEBIT MC BUSINESS / MC BUSINESS

Новите общи условия обединяват и актуализират Общите условия за издаване и ползване на международни  дебитни карти/микро карти DEBIT MC / MC STANDARD / DEBIT MC BUSINESS / MC BUSINESS и Общи условия за ползване на услугата „MasterCard ID Check” за карти Maestro/MasterCard;

 1. РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Промените са предвид извършен регулярен преглед и актуализиране на текстовете на рамковия договор.

 1. РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

Промените са предвид извършен регулярен преглед и актуализиране на текстовете на рамковия договор.

Предвид горното, считано от 01.11.2022 г. се отменят следните общи условия:

 • Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица, последно изменени с решение на УС от 19.08.2020 г., в сила от 20.10.2020 г.;
 • Общи условия за ползване на Д Банк онлайн – услуга за отдалечено банкиране на „Търговска банка Д“ АД, последно изменени с решение на УС от 28.01.2022 г. в сила от 22.04.2022 г.;
 • Общи условия за ползване на услугата Д Инфо на „Търговска банка Д“ АД, последно изменени с решение на УС от 02.05.20218 г., в сила от 02.05.2018 г.;
 • Общи условия за ползване на услугата „Автоматично плащане на битови сметки“, приети с решение на УС от 29.03.2017 г. в сила от 29.03.2017 г.;
 • Общи условия за ползване на услугата „Периодични преводи“ на „Търговска банка Д“ АД, последно изменени с решение на УС от 04.11.2020 г. в сила от 04.11.2020 г.;
 • Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци, последно изменени с решение на УС от с Решение на УС от 19.08.2020 г. , в сила от 20.10.2020 г.;
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИ / МИКРО КАРТИ DEBIT MC / MC STANDARD / DEBIT MC BUSINESS / MC BUSINESS, приети с Решение на УС от 22.07.2015 г., в сила от 04.10.2015 г., последно изм. и доп. с решение на УС от 11.2020 г., в сила от 20.01.2021 г.;
 • Общи условия за ползване на услугата „MasterCard ID Check” за карти Maestro/MasterCard, приети от Управителния съвет на Търговска банка Д АД с протокол №9-8/18.09.2020 г. – само по отношение на дебитните карти