Уведомление за промени в услугата Д Банк Онлайн

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 14.09.2019 г.:

  1. Търговска Банка Д АД прекратява предлагането за всички нови и текущи потребители на услугата Д Банк Онлайн на средството за авторизация ТАН код на хартиен списък.
  2. Търговска Банка Д АД прекратява предлагането за нови потребители на услугата Д Банк Онлайн на средството за авторизация Токен (ОТР) устройство.
  3. Изпращането на ТАН код чрез SMS остава като средство за авторизация за всички нови и текущи потребители на услугата Д Банк Онлайн.
  4. Търговска Банка Д АД ще въведе ново средство за авторизация – Приложение Д Токен – мобилно приложение за операционни системи iOS и Android.
  5. Всички текущи потребители на услугата Д Банк Онлайн могат да продължат да ползват своите Токен (ОТР) устройства до края на техния живот или докато изберат да преминат към ползването на алтернативен вариант (ТАН код чрез SMS или използване на Приложението Д Токен). Изборът/активацията на варианта използване на Приложение Д Токен може да се осъществи чрез посещение на клон на Д Банк или чрез системата Д Банк Онлайн, а изборът на варианта изпращане на ТАН код чрез SMS – само чрез посещение на клон на Д Банк.
  6. Влизат в сила нови Общи условия за ползване на Д Банк Онлайн – услуга за отдалечено банкиране в Търговска Банка Д АД.