Кредитни карти

MasterCard Business

Ако искате да разполагате с допълнителни средства за Вашия бизнес и да ги използвате навсякъде и по всяко време, то кредитна карта MasterCard Business е Вашето решение. Вижте и новия ни аксесоар - микрокарта, поставена в стилна гривна.

cover

 • Разполагате със средства по всяко време и навсякъде – лесно, удобно и сигурно
 • Плащате чрез безконтактната функционалност в търговски и други обекти през ПОС терминал със символа на PayPass
 • Пазарувате безопасно онлайн чрез иновативната услуга  3D Secure на MasterCard
 • Получавате информация чрез SMS за всяка извършена транзакция с Вашата кредитна карта
 • Избирате на начина на погасяване
 • Можете да ползвате безлихвен кредит в рамките на 45-дневния гратисен  период
 • Да купувате веднага и да изплащате на месечни вноски, ако погасявате частично задълженията си
 • Да закупуване и ежедневно погасявате с версия за обслужване на кредит Флекси
 • Да ползвате безплатен застрахователен пакет „Пътуване в чужбина”

cover

 • Валута – на картова платежна сметка  – BGN, EUR и USD (USD не важи за кредит Флекси)
 • Без такса за издаване
 • Без такса за подновяване  при изтичане срока на валидност
 • Валидност -  3 години (след изтичане на срока на валидност картата се подновява автоматично) 
 • Кредитен лимит - до BGN 20 000 / 10 000 EUR/14 000 USD*; *не важи за карти Флекси;
 • Лихвен процент:
  •  16,00%/17,75% за карти в BGN – върху усвоен кредит от покупки/касови операции;
  •  15,50%/17,25% за карти в EUR – върху усвоен кредит от покупки/касови операции;
  •  13,75%/15,25% за карти в USD – върху усвоен кредит от покупки/касови операции;*не важи за Флекси кредит
  • Погасяването на задълженията - чрез Д Банк онлайн, на каса, или чрез банков превод

Ако загубите или откраднат картата Ви, позвънете за нейното незабавно блокиране на:

 • телефон +359 2 4641171 в работно време на банката (08:30-17:00) или
 • телефони +359 2 8705149, + 359 2 9702600 денонощно 24/7

Годишна такса за обслужване на карта 

72,00 BGN 

Теглене на пари на АТМ на Банката 

5,00 BGN+2,00% в/у сумата  

Теглене на пари на АТМ на друга банка в България 

5,00 BGN+2,00% в/у сумата  

Теглене на пари на АТМ в чужбина 

7,00 BGN+3,00% в/у сумата  

Теглене на пари на ПОС терминал в клон на Банката 

5,00 BGN+1,00% в/у сумата  

Теглене на пари на ПОС терминал на друга банка в България 

7,00 BGN+2,00% в/у сумата 

Теглене на пари на ПОС терминал в чужбина 

7,00 BGN+3,00% в/у сумата  

Плащане в търговски обекти на ПОС терминал на Банката 

без такса 

Плащане в търговски обекти на ПОС на друга банка в България 

без такса 

Плащане на ПОС в чужбина 

без такса  

Плащане на виртуален ПОС в България 

без такса  

Често задавани въпроси - кредитни карти

 • 1. Как мога да заявя Кредитна Карта?

  • Във всеки удобен за вас клон на Д Банк АД
  или
  • През услугата за отдалечено банкиране Д Банк Онлайн – меню Карти>> Заяви карта.

 • 2. Какво е Кредитна карта?

  • Сигурен и удобен платежен инструмент с който ползвате предоставен кредитен лимит от страна на Банката, като имате възможност да теглите пари в брой и да заплащате стоки и услуги при търговци или онлайн.

 • 3. Въведох три пъти грешно своя ПИН и картата ми се блокира, какво да направя?

  • В случай че знаете верния ПИН, посетете удобен за вас клон на банката, за да Ви бъде деблокирана картата. Ако сте забравили своя ПИН, може да подадете искане за преиздаване на ПИН в удобен офис на банката.

 • 4. С картата ми не мога да извършвам транзакции.

  • Свържете се с нас на телефони 0700 40 400, (02) 46 41 171 или (+3592) 4510 496 (за чужбина) и ние ще ви съдействаме.

 • 5. Мога ли да плащам с моята кредитна карта издадена от Д Банк в Интернет?

  • Да, с всички дебитните карти, издавани от Банката е възможно извършване на плащания в Интернет.

 • 6. Мога ли да използвам картата в чужбина?

   • С кредитните карти на Д Банк могат да се извършват транзакции в страната и чужбина, на обекти обозначени с логото на 

 • 7. Какво е 3 D Secure?

  • 3-D Secure е услуга за удостоверяване на самоличността на картодържателя при онлайн трансакции в интернет, която Д банк предоставя съвместно с MasterCard.
  • Чрез брандираната услуга предоставяме допълнителна сигурност към процеса на онлайн пазаруване (електронна търговия), правейки Вашия интернет престой по-безопасен, а вашата самоличност на картодържател – защитена.
  • Това е схема за проверка на автентичност, при която идентичността на всяка от страните, участващи в трансакционния процес, се удостоверява на другата страна.

  Подробна информация е достъпна в сайта на банката от тук.

 • 8. Всички кредитни карти на Д Банк ли имат възможност за безконтактно плащане?

  Всички карти които съдържат на лицевата си страна знака за безконтактно плащане могат да извършват такъв тип транзакции -безконтактно плащане на ПОС-терминали, обозначени с логото PayPass, в страната и чужбина. Когато безконтактното плащане е в рамките на определен за съответната държава лимит, трансакцията се извършва без въвеждане на ПИН и/или подпис върху документа за извършената операция. Когато безконтактното плащане превишава одобрения от Международната Картова Организация (МКО) лимит за съответната държава, плащането се осъществява според изискванията на конкретната държава по контактен или безконтактен начин, след въвеждане на ПИН и/или подпис върху документа за извършената операция.
  В България безконтактно без въвеждането на ПИН се плащат покупки до 25 лева, над тази сума плащането се извършва с въвеждане на ПИН.

 • 9. Банкоматът не ми върна картата.

  • В случай на задържане на картата от банкомат е необходимо тя да бъде блокирана. Позвънете на телефони 0700 40 400, (02) 46 41 171 или (+3592) 4510 496 (за чужбина). Картата Ви може да бъде преиздадена след посещение на удобен за вас клон на банката.

 • 10. Какви са транзакционните лимити по моята кредитна карта?

  • Информация за транзакционните лимити по дебитните карти е свободно достъпна в сайта на www.dbank.bg и в случай, че ползвате услугата за отдалечено банкиране Д Банк Онлайн – меню Карти>> Управление>> Лимити.

 • 11. Какво трябва да направя, ако кредитната ми карта бъде открадната или загубена?

  • Ако загубите или откраднат картата Ви, позвънете за нейното незабавно блокиране на телефони 0700 40 400 и (02) 464 11 71 в работно време на банката (08:30-17:00) или телефон (+3592) 4510 496 (за чужбина) - денонощно
 • 12. Какво е Гратисен период по Кредитна карта?

  • При кредитна карта стандартен продукт – Оправомощеният ползвател ползва гратисен период до 45 календарни дни, ако на датата на падеж погаси пълния размер на задължението си, формирано в предходния отчетен период, като Банката не начислява лихва върху ползваните и погасени на датата на падежа суми за транзакции извършени на ПОС терминал и банкомат.
  • При кредитна карта Флекси - Оправомощеният ползвател ползва гратисен период до 45 календарни дни, ако на датата на падежа погаси пълния размер на задължението си, формирано в предходния отчетен период, като Банката не начислява лихва върху усвоения кредитен лимит за транзакции извършени на ПОС погасени до датата на падежа суми.

 • 13. Как мога да погася задължение по кредитната карта?

  • Погасяването на задължения, формирани посредством използването на Международна кредитна карта MC Standard / MC Gold / MC Business може да бъде извършвано само на датата на падеж. В случай на задължение от предходен отчетен период (в това число и просрочено) се извършва погасяване на задължението от предходния отчетен период.
  • Погасяването на задължения, формирани посредством използването на Международна кредитна карта MC Standard Флекси / MC Gold Флекси / MC Business Флекси може да бъде извършвано по всяко време. В случай на задължение от предходен отчетен период (в това число и просрочено) се извършва погасяване на задължението от предходния отчетен период. При достатъчност на средствата за пълно погасяване на задължението/ята от предходния период, остатъкът от средствата погасява усвоен кредитен лимит от текущ период. В случай на наличие на остатък на собствени средства и липса на задължение, те се използват за увеличение на разполагаемостта на клиента.

 • 14. Имам ли застраховка към моята кредитна карта и какво ми предоставя?

  • При заплащане посредством банковата карта на туристически пакет (хотел, самолетен билет, наемане на автомобил и др.) или друга услуга, свързана с пътуване извън границите на България, Оправомощеният ползвател получава правото да ползва медицинска пътническа застраховка. За да се активират покритията „Смърт от злополука” и „Пълна трайна загуба на трудоспособност в България”, е нужно използването на картата на АТМ и ПОС в България.
  • Застраховката важи само извън територията на България или страната на гражданство, ако е различна. Застраховката се прилага и за част от застрахователните рискове, възникнали на територията на Република България. Оправомощеният ползвател се ползва с 24-часови телефони за спешна помощ, които той получава заедно с банковата си карта.
  • При възникване на събитие, което налага ползването на застраховката, Оправомощеният ползвател е длъжен да се обади на телефоните, предоставени от Банката в застрахователния сертификат.

Микрокартата от Д Банк е специално разработен нов продукт под формата на аксесоар за плащане, представляващ микрокарта MasterCard, която може да се постави в удобна и стилна гривна за ръка и чрез която може да се извършва плащане на ПОС терминално устройство или теглене на пари от АТМ, поддържащ обслужване на безконтактни карти. С цел по-голяма сигурност, плащанията в интернет с микрокартата са ограничени.

cover

Основни предимства на микрокартата от Д Банк 

 • Микрокартата, под формата на аксесоар за плащане, може да бъде издадена към всички дебитни и кредитни карти на Д Банк.
 • Печелите време и се наслаждавате на спокойствието да не се притеснявате за парите в джоба или чантата си, докато се излежавате край басейна или се разхождате в центъра на красив град.
 • Аксесоарът се приема във всички търговски обекти в страната и чужбина, в които се приемат безконтактни плащания.
 • С използването на аксесоара – гривна за плащане, повишавате сигурността си, тъй като картата не се отделя от Вас.
 • Стилната ни гривна - аксесоар, в който да бъде поставена микрокартата, се предлага в 3 цвята - син, графитен и розово злато, с които със сигурност ще предизвикате благородната завист на приятелите си.
 • Чрез аксесоара се позволява разплащане без ПИН до 50 лева.
 • Ползвате средствата от сметката си по всяко време и на всяко място, в което се приемат безконтактни плащания.
 • Конкурентни условия за ползване с минимални такса за активиране и месечна такса.