Д Банк пусна златна кредитна карта МasterCard Gold и MasterCard Gold Флекси


Д Банк пусна златна кредитна карта МasterCard Gold и MasterCard Gold Флекси, които ще предоставят на клиентите необходимата финансова свобода чрез гъвкави погасителни планове, високи кредитни лимити и високотехнологична сигурност, както и с множество допълнителни привилегии и VIP услуги в цял свят.

Златната кредитна карта на Д Банк поддържа функционалността за безконтактно плащане за удобно и бързо пазаруване в търговски обекти на ПОС терминал, обозначен със символа PayPass, а с програмата за лоялност MasterCard Premium клиентите ще ползват изгодни оферти за пътувания, пазаруване и други специални предложения.

Картата предоставя възможност клиентът да заплати 0% лихва на банката, ако на падежната дата покрие изцяло задълженията си от предходния отчетен период, или може да заплати 0% лихва за трансакции, извършени при търговец, като използва възможността за погасяване на задълженията си по всяко време чрез версията Флекси на MasterCard Gold.