Уведомление за промяна на документи

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че:

  1. Считано от 20.01.2021 година влизат в сила промени в:

 

  1. Считано от 28.02.2021 година се преустановява предоставянето на покритието от бонус застраховката "Помощ при пътуване в чужбина" към продукти Mastercard Standard на "Търговска банка Д" АД. Картите от по-висок клас Mastercard Gold, както и Mastercard Business, ще продължават да предлагат безплатно застрахователно покритие и след тази дата, като актуалните условия за видовете рискове, застрахователни суми и други характеристики на полиците, може да намерите на корпоративната ни страница, раздел Картови продукти.