Активи

Машини и оборудване

Д Лизинг финансира покупката на нови и употребявани машини и оборудване, в това число: строителна техника, индустриално оборудване, нестандартни и специализирани активи, съобразно Вашите нужди и спецификата на Вашия бизнес.

Предназначение

юридически лица

cover

Предимства

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Схеми на финансиране, съобразени с нуждите и изискванията на клиента;
  • Възможност за изплащане на ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски;
  • Обратен лизинг - дава възможност да се освободят оборотни средства за нуждите на бизнеса, докато оборудването продължава да се ползва.