Активи

Недвижими имоти

Д Лизинг финансира покупката на търговски и индустриални имоти, офиси, логистични центрове, хотели, както и апартаменти и къщи. Потърсете ни, за да обсъдим възможностите и да намерим заедно най-подходящата форма на лизингово финансиране за Вашия проект.

Предназначение

физически                 юридически лица

cover

Предимства

  • Схеми на финансиране, съобразени с нуждите и изискванията на клиента
  • Възможност за изплащане на ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски
  • Обратен лизинг - дава възможност да се освободят оборотни средства за нуждите на бизнеса, докато имотът продължава да се ползва