Активи

Селскостопанска техника

Д Лизинг финансира покупката на нова и употребявана селскостопанска техника, според нуждите и изискванията на българските земеделски производители.

Предназначение

юридически лица

cover

Предимства

  • Индивидуален подход


  • Гъвкави схеми на изплащане на вноските, съобразени с потребностите и сезонността на Вашия бизнес

           - Стандартни погасителни планове с отворен и затворен край
           - Планове със сезонни вноски, при които плащате само лихви
           - Схеми с гратисен период в началото на договора