Активи

Товарни и специализирани транспортни средства

Д Лизинг финансира покупката на нови и употребявани камиони, влекачи, ремаркета, автобуси и микробуси, и специализирани МПС (сметосъбиращи и почистващи машини, автокранове и др.), според специфичните нужди на Вашия бизнес.

Предназначение

юридически лица

cover

Предимства

   • Равни месечни анюитетни вноски
   • Схеми на финансиране, съобразени с нуждите и изискванията на клиента
   • Възможност за изплащане на ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски
   • Обратен лизинг - дава възможност да се освободят оборотни средства за нуждите на бизнеса, като съответното МПС продължава да се ползва