Депозити

Депозит "Предимство"

Ако търсиш депозит с перспектива, при изгодна лихва, която дори се изплаща авансово - нашият депозит "Предимство" е точно за теб.

С високи лихви до 2,00% и срок до 3 години


Валута: BGN / EUR
Срок: 6, 12, 24 и36 месеца
Годишна лихва до: 0,9,2222,00% за 36-месечен депозит в лева и евро

cover

Имате възможност:

  • Да изберете срок на депозита от 6, 12, 24 или 36 месеца, в зависимост от Вашите планове
  • Да получите авансово лихвата по Вашия депозит
  • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн
  • Да използвате депозита си като обезпечение по кредита

Предимства:

  • icon calendarСрок по Ваш избор - 6, 12, 24 или 36 месеца
  • icon searchЗа нови привлечени средства, внесени на каса или получени с междубанков превод
  • icon percentГодишна лихва до 2,00%* (за депозит в лева и евро за 36 месеца)
  • icon coinsВалута -  лева или в евро
  • icon docАвансово получаване на лихвата по депозита

*Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти и предварителна информация за еднократни платежни услуги,, онлайн или от нашите офиси. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банки