Жилищни кредити

Жилищен кредит "Отличен дом"

Когато си намерил перфектния дом за теб, ние ще го финансираме с отличната лихва 2.35%

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 15 години
Минимален размер: 100 000 лева
Лихва: 2.35%

cover

Предимства:

 • Още по-изгодни лихвени нива - 2.35%;
 • Размер на кредита - до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, в зависимост от неговия тип и локация;
 • Изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро;
 • Издаване на кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5 000 лв;
 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година и без такса за предоговаряне на кредита;
 • Без изискване за задължителна застраховка Живот;
 • Предварително одобрение на база доходи.

Параметри:

 • icon calendarСрок на погасяване до 15 години.
 • icon searchПрозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана лихва през първата година и плаваща за останалия период.
 • icon percentИзравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро - 2.35%.
 • icon coinsИзгодни лихви при превод на работната заплата в Банката, ползване на кредитна карта MasterCard Standard и активиране на пакет Алегро.
 • icon docУлеснена процедура за отпускане на кредита


Пример: При кредит в размер на 100 001 лв. за срок от 15 г. при поета пълна отговорност лихвеният процент е 2.35%, фиксиран за първите 12 месеца и променлив лихвен процент 2.35% за останалия срок на кредита. Изплащането е на равни анюитетни месечни вноски в размер на 659.76 лв., при превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по картова сметка с Debit MasterCard. ГПР ще е в размер на 2.63%, а общата дължима сума ще е 122 040.76 лв.. Включените такси по кредита са: такса за проучване и одобрение – 100 лв., месечна такса за пакет „Онлайн” – 6.60лв., такса оценка на имота – 120 лв., такса на Банката за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека – 60 лв., годишна такса обслужване на кредитна карта 42 лв

Повече информация за този вид кредит може да получите в офисите на Банката или от обща информация за предлаганите ипотечни кредити

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти и ще попълни заявка вместо вас.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на кредита100 лева
Предсрочно погасяване след изплащане на 12 мес. погасителни вноски, 1% при предсрочно погасяване преди изплащане на първите 12 мес. погасителни вноскиБез такса
Месечна такса пакет "Онлайн"
6,60 лева
Годишна такса обслужване на кредитна карта MasterCard Standard
42 лева
Вписване на ипотека към БанкатаБез такса
Изготвяне на проект за нотариален акт за ипотекаБез такса
Такса оценка на имот120 лева
Такса заличаване на ипотека60 лева
Такса подновяване и вписване на ипотека60 лева
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки жилищен кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: